OPO Ontdekbos

De aandacht voor het klimaat, duurzaamheid en de biodiversiteit in je eigen (woon)omgeving is de laatste jaren sterk toegenomen. We wonen in een gemeente met een grote diversiteit aan landschappen en natuur. Iets waar we trots op zijn. Als OPO-scholen willen we ervoor zorgen dat al onze leerlingen dit leren inzien, waarderen en beschermen. Door het creŽren van zo'n "ontdekbos" brengen we de leerlingen dichterbij de natuur.
Aan de westkant van het voetbalveld van Openbare Daltonschool Elserike in Markelo bevindt zich een groot bosperceel dat particulier eigendom is. Het betreft een bos van ruim 9000m2, waar een klein pad in aan is gelegd en waar de kinderen van zowel kinderopvang "de Beestenboel" als Daltonschool Elserike in de herfst en in het voorjaar een wandeling maken om alles wat daar groeit en bloeit te ontdekken.†In overleg met deze eigenaar en de buurtschap Herike-Elsen wil stichting OPOHvT het bos en delen van het schoolplein omtoveren tot een "ontdekbos" met o.a. een boomgaard, buitenlokaal, eetbaar bos, habitatten voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Het bos wordt ingericht met een buitenlokaal dat als startpunt kan dienen voor alle leerlingen binnen OPO die de biodiversiteit in het bos willen ontdekken en ervaren.†

Zodra de inrichting een feit is zullen veel van de dieren die in het bos leven gevolgd kunnen worden via een speciale website in de stijl van de populaire website "Beleef de lente".†

We gaan met dit project een belangrijke en unieke samenwerking aan tussen buurt, scholen, leerlingen, ouders en buurtbewoners.
Vrijwilligers uit de Hof van Twente moeten samen met leerlingen zorgen voor het onderhoud van ons "OPO-ontdekbos".