ICT & Innovatie

ICT in het primaire proces

Door gerichte integratie van ICT wordt het onderwijs verrijkt, verbeterd en aantrekkelijker gemaakt voor de leerlingen en leerkrachten. Het leerproces wordt ondersteund zodat individualisering, differentiatie en het verhogen van efficiŽnte leertijd mogelijk wordt. Door ICT ontstaan er mogelijkheden om de betrokkenheid van de kinderen sterk te verhogen. ICT is in deze een middel om kwalitatief goed onderwijs te realiseren.
De visie van OPOHvT met betrekking tot het gebruik van ICT binnen ons onderwijs is als volgt te formuleren: †
 ††††††††††††††††††††††††††††
OPOHvT vindt de inzet van ICT belangrijk, omdat: ††††††††††††††††††††††††
 • Door de inzet van ICT-leerwegen (digitale oefenprogramma's) het onderwijs beter kan aansluiten bij de individuele behoeften, het niveau en leertempo; †††††††††††††††
 • ICT het middel bij uitstek is om aan te sluiten bij onderwijskundige vernieuwingen en bij het helpen om deze vernieuwingen te realiseren; †††††††††††††††††††††††††††
 • ICT als onmisbaar wordt gezien als het gaat om effectief klassenmanagement; † ††††††††††††††
 • ICT-motivatie verhogend kan werken, het kan de aandacht van de gebruiker trekken en houdt deze vast door de gebruiker een actieve rol te geven binnen het eigen leerproces; †
 • ICT de leerkrachten de mogelijkheid biedt hun onderwijsaanbod planmatiger te structureren en het proces bij de leerlingen beter te administreren; ††††††††††††††††††††
 • ICT een snelle en efficiŽnte manier biedt om informatie binnen te halen en gegevens op te slaan; ††††††††††††††††††††
 • ICT administratieve processen en toepassingen efficiŽnter en effectiever kan laten verlopen. †††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††
De afgelopen jaren zijn er veel onderwijskundige stappen gezamenlijk gezet door intensieve samenwerking tussen onze scholen.†††††††††††††††††††††
Werkgroepen, netwerken en commissies met daarin leden van verschillende scholen binnen de OPOHvT die in nauwe samenspraak met elkaar (en met een duidelijk opdracht) werk doen voor de stichting.†††††††††††††††
Collega's werken met elkaar online samen met behulp van SharePoint, Teams, OneNote en Outlook. †††††††††††††††††††††††††
Scholen van Stichting OPO Hof van Twente onderscheiden zich daarnaast op een drietal manieren op ICT gebied:†† ††††††††††††††††††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††
1. De rijke, digitale leeromgeving†††††††††††††††††††††††††
In alle klassen zijn touchscreens en wordt er intensief gebruik gemaakt van laptops en/of tablets door de leerlingen. ††††††††††††††††††††††
Op een aantal scholen, afhankelijk van de onderwijskundige insteek, heeft elke leerling vanaf groep 4 een eigen laptop. †††††††††††††††††††††††††††
Daarnaast is er veel programmeermateriaal op de scholen en wordt hiervoor een doorgaande leerlijn opgezet. ††††††††††††††††††
Ook heeft een drietal scholen 1 of meer 3D-printers, waarmee de leerlingen leren werken. ††††††††††††††
Tijdens de lessen wordt er meer en meer gebruik gemaakt van Virtual Reality. OPO beschikt over meerdere klassensets. †††††††††††††††††††††
Deze VR-brillen van Class VR, met leerkrachtplatform, zijn fantastisch om te gebruiken tijdens vakken als aardrijkskunde, geschiedenis of biologie. †††††††††††††††††††††
†††††††††††††††††††††††††††††
2. Professor Jari††††††††††††††††††††††††††††
De ietwat verstrooide professor dr. J. Schottink bezoekt regelmatig de scholen om nieuwe ICT materialen te introduceren.†††††††††††††††
Ook leert hij leerlingen en leerkrachten goed om te gaan met de 3D-printer en assisteert hij bij het vormgeven van lessen met de VR-brillen. †††††††††††††††††††††††††††
Daarnaast oefent hij met programmeren met verschillende materialen, van groep 1 t/m groep 8. †††††††††††††††††††††††††††
Over al zijn activiteiten houdt hij zijn eigen blog bij!††††††††††††††††††††††
††††††††††††††
3. Toekomstmuziek†††††††††††††††††††††
In 2021 zal er geÔnvesteerd worden in:
 • Een "Screenbeam" in 26 klassen:
  • Dit is een oplossing voor het monitoren van de beeldschermen van leerlingen. Daarnaast kunnen leerlingen, leerkrachten en externen kunnen dan draadloos hun scherm casten.
 • "Conference Cam's":
  • Mede door de COVID-19 uitbraak vergaderen we steeds meer online. Door de aanschaf van een webcam voor elke school maken we het mogelijk dat een klas of individu op school met het bord contact kan leggen met beeld en geluid. Op deze manier kan een leerling die ziek is online de lessen bijwonen.†††††††††††††††††††††††
 • 3D-printers:
  • Voor elke school, die hier nog niet over beschikt, zal er ťťn†aangeschaft worden.
 • Microbits:
  • † † † † † † † † † † † † †
 • "Class VR" VR-brillen:
  • De volgende generatie VR-brillen is uit van Class VR. Er komen twee klassensets bij. ††††††††††††††††††††††