Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs binnen de stichting OPO HvT

Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen. Een brede bewegingsbekwaamheid, op een plezierige manier verworven, draagt bij aan een duurzame sportdeelname en een actieve leefstijl en vrijetijdsbesteding. Het primair onderwijs heeft tot taak om leerlingen bekwaam te maken voor een zelfstandige, verantwoorde, kansrijke en blijvende deelname aan de bewegingscultuur.

Binnen de scholen van de stichting OPO HvT wordt zowel zwemles (groep 3 en 4) als gymnastiekles gegeven. In de kernen Markelo en Goor worden de gymlessen deels verzorgd door vakleerkrachten.