Onderwijsinspectie brengt werkbezoek aan Daltonscholen OPO HvT

05 april 2017
Op Daltonschool 't Gijmink en Daltonschool Elserike vond gisteren een werkbezoek plaats van de onderwijsinspectie. Daltonschool Elserike heeft vier jaar geleden als één van de eerste scholen in de regio de overstap naar tabletonderwijs gemaakt via het concept van de stichting "Snappet".

Onderhand zijn er steeds meer scholen die de tablets en werkwijze van Snappet gebruiken in de klas. Omdat dit aantal de laatste tijd sterk groeiende is en de mogelijkheden drastisch anders zijn dan van de papieren methodes, heeft de inspectie van het onderwijs gemeend zich goed te moeten laten inlichten over deze ontwikkeling. Daarom hebben ze gevraagd of zij een keer een werkbezoek mochten afleggen aan beide OPO-scholen.

 

Drie inspecteurs uit de regio Zwolle bezochten samen met de centrale directie en een bovenschoolse IB'er op 4 april de klassen van 't Gijmink en Elserike en hebben zich verdiept in de uitgebreide mogelijkheden van dit type tabletonderwijs. Na een uitgebreide voorlichting op 't Gijmink hebben ze Snappet in actie gezien op Elserike. Ook hebben ze zich laten inlichten over de verschillen in aanpak tussen beide scholen.

Het was een nuttige, informatieve en constructieve ochtend. De inspecteurs lieten meerdere malen doorschemeren zeer onder de indruk te zijn van de manier waarop het onderwijs was vormgegeven op zowel 't Gijmink als Elserike en de mogelijkheden die Snappet biedt.