"Nieuwe school in Markelo komt op de Esch"

26 oktober 2016
"De gezamenlijke nieuwe school van De Welp en De Zwaluw komt als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt in de nieuwe wijk De Esch III. "We hebben de locatie in nauw overleg met de twee schoolbesturen gekozen", aldus wethouder Pieter van Zwanenburg." Dit viel er gisteravond al te lezen op www.maarkelsnieuws.nl.

Het stuk ging als volgt verder...
"Naast de twee scholen zal in het nieuwe kindcentrum ook de kinderopvang / buitenschoolse opvang, het consultatiebureau en de bibliotheek worden gehuisvest. Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel moeten nog instemmen met de plannen voor de bouw van het nieuwe kindcentrum en de bouw van circa 50 duurzame woningen in de wijk De Esch III. De bouw van het nieuwe kindcentrum kost ruim 4 miljoen euro.

De keuze voor de locatie is gemaakt omdat De Esch een jonge kinderrijke wijk is en bovendien kansen biedt voor de bouw van de school in combinatie met ongeveer 50 duurzame woningen. De Esch III moet een duurzame wijk worden die past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van Hof van Twente. De schoolbesturen gaven de voorkeur voor een locatie grenzend aan het buitengebied zonder hinder van omliggende bedrijven. Het verkeer en de stedenbouwkundige effecten moeten nog worden onderzocht, wanneer alles volgens planning verloopt moet de school in 2019 haar deuren kunnen openen."