Villa 70 officieel geopend!!

07 februari 2012
Op 2 februari jl. is dan eindelijk het nieuwe multifunctionele gebouw, waarin ook openbare daltonschool i.o. 't Gijmink is gevestigd, officieel geopend. De openingshandeling werd verricht door Wim Schreurs.

De voormalig directeur van de Gijminkschool deed dat door het vierde puzzelstukje van het kunstwerk op te hangen. De gebruikers van de multifunctionele voorziening op 't Gijmink hebben dat kunstwerk gemaakt. Elk puzzelstukje staat voor een gebruiker.
Het 2.800 m2 grote complex biedt onderdak aan O.b.s. 't Gijmink, een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gymzaal en multifunctionele ruimte. Deze ruimte wordt gebruikt door het buurthuis en de bewoners van het Gijmink.

Bij de realisatie van het complex is veel aandacht besteed aan duurzaamheid en het binnenklimaat. Warmte en koeling worden geregeld door middel van een warmte- en koudepomp. Voor het opwarmen van water in een boiler wordt gebruik gemaakt van een zogenaamd energiedak. De energie wordt opgenomen en weer afgegeven aan het op te warmen water. Tevens wordt energie gewonnen uit en opgeslagen in de bodem door middel van een bodemwarmtewisselaar.

De band Reflexxion zorgde donderdagavond voor de muzikale ondersteuning. Zaterdag ten slotte werden de deuren geopend voor het publiek. De open dag werd goed bezocht en veel mensen waren verrast door de ruime en lichte lokalen in Villa 70.