AZC Klompjan sluit de deuren...

10 maart 2012
Gistermiddag heeft het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) bekend gemaakt dat er wederom een aantal AZC's zullen worden gesloten.
Het verminderen van het aantal opvangplaatsen is het gevolg van een verminderde instroom van asielzoekers in Nederland. Het gaat nu om de centra in Apeldoorn, Vught en Markelo. Het COA heeft beslist dat deze centra uiterlijk 15 september 2012 ontruimd moeten zijn. Per 1 oktober zullen de deuren definitief sluiten.

Op vrijdag 9 maart jl. heeft de centrale directie in een brief aan al haar personeelsleden laten weten dat dit wat hen betreft het "meest negatieve scenario denkbaar" was.
Klik hier om de brief te openen.