Stichting OPO HvT start pilot met tabletonderwijs.

27 november 2012
De ontwikkelingen op digitaal gebied gaan razendsnel. De eerste Internetverbindingen op de basisscholen in Nederland werden in de jaren 2000/ 2001 vol in gebruik genomen. Nu, nog maar tien jaar later, zijn de krijtborden op de scholen bijna allemaal verdwenen en vervangen door digitale schoolborden en zijn er op elke zes leerlingen minimaal één computer of laptop te vinden. De leerlingen van nu groeien op in een digitale wereld.
Openbare Daltonschool Elserike zet daarom de volgende stap. In januari van het nieuwe jaar wordt een begin gemaakt met tabletonderwijs.
In groep 4 waar de pilot van een half jaar start, krijgen de leerlingen allemaal een eigen tablet. Doordat de opdrachten uit de reken- en begrijpend lezen methode zullen worden aangeboden op de tablets, gebruiken de leerlingen voor die methodes dus geen werkboekjes meer. Doordat de leerkracht via haar computer of tablet in verbinding staat met de tablets van de leerlingen, ziet zij direct hoe de leerlingen de opdrachten maken. Hierdoor kan de leerkracht direct reageren en niet pas de volgende dag nadat de schriftjes zijn nagekeken.
Elserike krijgt de tablets in bruikleen van stichting "Snappet" die ook de software levert. Aan het eind van dit schooljaar wordt samen met de stichting Openbaar Primair Onderwijs Hof van Twente de pilot geëvalueerd. Daarbij wordt ook bepaald of deze proefperiode een vervolg zal krijgen…

Tablets spaart veel tijd in de klas