Bevindingen rekenwerkgroep naar de scholen

15 januari 2013
Op bijna alle scholen binnen onze stichting zijn de rekenmethodes afgeschreven en aan vervanging toe. Daarom werd er aan het begin van 2012 door de centrale directie een werkgroep in het leven geroepen, die als opdracht meekreeg een voorselectie te maken uit de 6 belangrijkste rekenmethodes.
Dat de man of vrouw voor de klas essentieel is voor het verzorgen van effectief en goed onderwijs aan onze leerlingen en dat de methode daarbij slechts een middel is om te komen tot betere prestaties op rekengebied, wordt in veel publicaties rondom "opbrengstgericht" werken benadrukt. 

De werkgroep bestaat uit collega's van diverse scholen die, hebben allemaal hun eigen specifieke expertise en zijn volledig objectief aan de slag gegaan om de meest geschikte methodes uit het grote aanbod te filteren, puur op basis van inhoudelijke argumenten. 


Iedere school is uniek. Waar de ene school kampt met enkelvoudige groepen van 30 of meer, zijn er ook scholen waar op een andere manier aan topsport wordt gedaan doordat ze een drie-combi moeten handelen. En ondanks het feit dat er natuurlijk een schoolplan ligt met een stichtingsbrede visie op onderwijs heeft elke school natuurlijk zijn eigen speerpunten die eveneens van invloed zouden kunnen zijn op de keuze voor een bepaalde methode.
Al met al dus geen gemakkelijke opdracht voor de werkgroep. Toch ligt er nu een uitgereid verslag van de werkgroep waarin naar de scholen toe drie methodes gemeld worden waaruit gekozen zou kunnen worden.

Op de scholen vindt vanaf januari 2013 de laatste selectieprocedure plaats om uiteindelijk in augustus te kunnen beginnen met een nieuwe methode .