Uitbreiding Obs de Zwaluw afgerond

24 januari 2013
Met het openen van Peuterspeelzaal 't Hummelhonk vorige week is een eind gekomen aan de bouwwerkzaamheden rondom Obs de Zwaluw. In "no time" zijn er in totaal 4 lokalen op het terrein van Obs de Zwaluw geplaatst.

Twee van die lokalen afkomstig van het voormalige Obs Klavertje Vier, zijn op het bovenbouwplein aan de school gebouwd. Die lokalen zijn de afgelopen periode in gebruik genomen door de leerkrachten en leerlingen van de gestaag groeiende school. Het gevolg van dit alles is dat de groepen 5 t/m 8 hun plek hebben bij het grote plein, de groepen 3 en 4 in het midden van de school gehuisvest zijn en de groepen 1 en 2 aan de Fokkerstraat. Ook zijn er nu weer ruimtes beschikbaar voor de extra hulp aan leerlingen, voor de IB-ers, voor de ICT-er en is de teamkamer in ere hersteld.

De Markelose peuterspeelzaal 't Hummelhonk van Kindercentra Triangel heeft een plek gevonden bij de Obs de Zwaluw. De peuterspeelzaal is gehuisvest in twee andere lokalen van Obs Klavertje Vier. De lokalen zijn hiervoor aangepast en opnieuw ingericht, zodat ze voldoen aan de Wet Kinderopvang. Hiermee maken we dus al een beetje een start richting de brede school in de (nabije) toekomst.