Stichting OPO Hof van Twente goes English!

15 juni 2014
Na de zomervakantie 2014 starten alle 12 scholen van de Stichting OPO Hof van Twente met Engels voor groep 1 t/m 8. Yes!
Het bestuur en de directies hebben gezamenlijk gekeken naar een verrijking van het huidige onderwijsaanbod. Gezocht is naar een aanvulling die waardevol is voor onze huidige en toekomstige leerlingen en die zorgt voor verbetering in kwaliteit. Na enkele maanden van overleg heeft men besloten om Engels aan te gaan bieden aan alle leerlingen.
 
Er wordt steeds meer waarde gehecht aan een goede beheersing van het Engels voor studie, werk of deelname aan de samenleving. De keuze om vroeg Engels aan te bieden is weloverwogen. Het blijkt namelijk dat:
 
  • Vroeg Engels goed is voor de totale taalontwikkeling van een kind
  • Kinderen tot hun 7e jaar het beste een vreemde taal leren
  • Kennis van het Engels niet ten koste gaat van het Nederlands, het draagt juist bij aan de ontwikkeling van de Nederlandse taal
 
Daarbij kwam vanuit de politiek het verzoek om meer Engels in de lesprogramma's op te nemen. In 2008 adviseerde de Onderwijsraad aan de Tweede Kamer om scholen eerder met Engels te laten starten. Het aantal scholen dat vroeg vreemdetalenonderwijs aanbiedt is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Stichting OPO Hof van Twente is van mening dat ze deze ontwikkeling niet kan negeren.
 
Om alle zaken goed te regelen is er een werkgroep opgericht en een coördinator benoemd voor alle scholen. Daarnaast is er op iedere school een contactpersoon Engels aangesteld. Alle leerkrachten hebben een voorlichting gehad over de methode "Take it Easy". Deze digitale lesmethode wordt na de zomervakantie op alle scholen ingezet.
 
Obs Stedeke in Diepenheim biedt al twee jaar vroeg Engels aan met deze methode. Renzo en Amber (groep 7) over Take it Easy: Engels is leuk! De muziekjes en filmpjes van Take it Easy zijn cool. Het is daardoor leuk om nieuwe woorden en zinnen te leren en bijvoorbeeld te begrijpen waar liedjes over gaan. Het is ook goed dat alle groepen Engels krijgen. Toen wij in groep 1 zaten wisten helemaal niet wat Engels was. Nu weten de kleuters dat al wel.
 
Het voortgezet onderwijs is blij met de keuze van de Stichting. Leraar Engels
Guido Fintelman van de Waerdenborch in Goor:
Hoe eerder Engels wordt aangeboden, hoe beter! Het is goed voor de gehele taalontwikkeling van het kind, na hun zesde levensjaar is het steeds moeilijker om een vreemde taal te leren. In het voortgezet onderwijs zie je steeds vaker dat teksten en bronnen in het Engels worden aangeboden, in het vervolg na het voortgezet onderwijs is dat nog veel meer! Goede beheersing en begrip van de Engelse taal is dus heel erg belangrijk!
 

Op donderdag 19 juni 2014 is de "Kick-Off". De werkgroep reist deze dag met een klassieke Engelse dubbeldekker langs alle 12 scholen om een speciaal samengesteld startpakket aan te bieden. U bent van harte welkom om te komen kijken! U kunt bij ons navragen hoe laat de bus bij ons op school komt.
 
If you have any questions? Let us know!