Duurzame scholen

Al onze scholen gaan groen!

Wat zijn de plannen?

Obs Stedeke:
Tegelijkertijd met de realisatie van het IKC Diepenheim zal OBS Het Stedeke (bouwjaar 1963) gerenoveerd worden om een gezond binnenklimaat te realiseren. Er zal geļnvesteerd worden in een installatie met gebalanceerd ventilatiesysteem welke voldoet aan de eisen conform Frisse scholen klasse B, in combinatie met een lucht/waterwarmtepomp waarmee gekoeld en verwarmd kan worden. Daarnaast krijgt de school nieuwe vloerbedekking en nieuwe werkplekken voor het werken met laptops en tablets.

Obs de Boomhut
Obs De Whee bestond vorig schooljaar uit 2 locaties (400 meter van elkaar), allebei gehuisvest in een gebouw dat in de jaren 70 gerealiseerd is. Het bestuur heeft de tweede locatie van OBS De Whee, OBS Het Puntdak, per 1 augustus 2020 gesloten en overdragen aan de gemeente.

Tegelijkertijd is het de bedoeling om locatie OBS De Wiekslag van OBS De Whee te verduurzamen door energiebesparende maatregelen zoals isolatie en dubbele beglazing. Daarnaast zal er een extra lokaal gerealiseerd worden om de kinderen die van de per 1-8-2020 te sluiten locatie OBS Het Puntdak komen te kunnen huisvesten.

Het gebouw krijgt tegelijkertijd een nieuwe naam en een facelift, waardoor het gebouw meer geschikt wordt gemaakt voor het geven van onderwijs in de 21ste eeuw. Er zal geļnvesteerd worden in een leerplein, nieuwe vloeren (milieuvriendelijke vloerbedekking), de inrichting van een patio voor buiten leren, schilderwerk en het inpandig realiseren van een tweetal extra spreekkamers.

Obs de Zwaluw
Momenteel wordt er nieuwbouw gepleegd voor OBS De Zwaluw. Dit gebouw zal volledig energieneutraal zijn. Er wordt gebruik gemaakt van innovatieve technieken om deze hoge ambitie te realiseren. Het schoolbestuur zal een bijdrage doen om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van het IKC Markelo. In haar exploitatie betekent dit uiterst lage energiekosten, vergeleken met het oude gebouw van obs de Zwaluw.    

Ods Elserike
Momenteel liggen er concrete plannen op tafel om van de openbare Daltonschool Elserike een integraal kindcentrum te maken. Kinderopvang de Beestenboel gaat nieuwbouw realiseren op het terrein van de school, zodat school en de kinderopvang goed bij elkaar kunnen aansluiten. Het schoolplein zal fungeren als de verbinding tussen beide gebouwen.

Tegelijkertijd met het realiseren van het nieuwe, duurzame gebouw van de kinderopvang, is het bestuur voornemens het gebouw van ods Elserike te verduurzamen. De bedoeling is om het gebouw te isoleren, op het zonnige dak zonnepanelen te plaatsen en het gebouw te verwarmen door middel van een warmtepomp. Door een systeem te gebruiken dat verwarmt door warme lucht, wordt er tegelijkertijd goed geventileerd. Met dit systeem kan ook in de zomer gekoeld worden, wat extra bijdraagt aan een beter binnenklimaat.

Obs Wiene, obs Stokkum, obs Brookschole & obs Azelo
OPO Hof van Twente is een bestuur dat volgend jaar bestaat uit 9 scholen, waarvan 4 kleine scholen met leerlingenaantallen onder de 50. Deze vier scholen zijn:

Het bestuur is voornemens om bij deze kleine scholen onderzoek te laten uitvoeren naar de meest rendabele duurzaamheidsmaatregelen. Vervolgens wordt onderzocht in welke mate dit in samenspraak met de buurtschap gerealiseerd kan worden. Te denken valt aan het plaatsen van zonnepanelen, om bij te dragen aan het verduurzamen van overheidsgebouwen.