KA 2 Project: iBUILD IT


 
Wat gaan we doen? 
Drie combinaties van een basisschool en een verwante middelbare school uit drie landen (Nederland, Denemarken, Finland) werken gedurende twee jaar samen om hun taalonderwijs te innoveren, waarbij de gegevens van de assessments van de TOEFL Young Students Series (ETS, Princeton) als uitgangspunt worden gebruikt.   
 
Tijdens 4 trainingsweken en verschillende onlinebijeenkomsten zullen leraren uit deze landen sector overschrijdend en coöperatief werken en proberen innovatieve manieren te creëren om de diversiteit in taalniveaus in hun respectieve klaslokalen aan te pakken, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van de leerwinst voor de leerlingen.   
 
In het project zullen leerkrachten worden opgeleid om hun Engelse lessen te herdenken en te herontwerpen op basis van de resultaten van de TOEFL Young Students Series. Tijdens de trainingsweken zullen leerkrachten samenwerken met leerkrachten die dezelfde klas in een ander land onderwijzen in een Professionele Leergroep (PLG). Bovendien zullen er "job shadowing"-activiteiten worden georganiseerd en zullen de leraren worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, elkaar te observeren en van elkaar te leren en feedback te geven voor verbetering. Dit alles zal worden verzameld en gedocumenteerd in de intellectuele outputs.   
 
Inspirerende sprekers die deskundig zijn op hun gebied zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opleidingsweken en presentaties en workshops te verzorgen.   
 
Leerkrachten uit het basisonderwijs zullen ook samenwerken met leerkrachten uit het secundair onderwijs om een continu leertraject uit te stippelen (Continuous Learning Path meeting). Het doel is het onderwijs zo te herontwerpen dat de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs kleiner wordt en de overgang soepeler verloopt.   
 
Internationale samenwerking
Er zal tijdens het project intensief samengewerkt worden met Goal Testing BV, voor onderwijskundig advies en training wat betreft de assessments en de in te zetten onderwijskundige vernieuwingen. Docenten krijgen verschillende digitale leeromgevingen, software en materialen te zien die in de klas gebruikt kunnen worden.   
 
Ook wordt er samengewerkt met gemeentes, het SLO, ETS Global en ETS (Educational Testing Service) vanuit ETS een onderzoeksteam gekoppeld aan het project om in kaart te brengen wat het effect is van de ingezette vernieuwingen.   
 
De vorderingen zijn te volgen op de website van iBUILD IT:  
 
https://www.thewell-erasmus.eu 


 

OPO Hof van Twente heeft een Erasmus+ subsidie verkregen voor een internationaal project op het gebied van digitalisering, Engels en gepersonaliseerd leren. Voor een periode van 24 maanden gaat hieraan gewerkt worden.