Bewegingsonderwijs

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we op het schoolplein tijdens het buitenspelen. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling en om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten.
Afbeeldingsresultaat voor bewegingsonderwijsDe activiteiten bevatten niet alleen motorische aspecten, maar ook ligt er een sterke nadruk op sociale vaardigheden. Dat doen we door elkaar te helpen, op veiligheid te letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen. Vanuit het veilige en vertrouwde pedagogische klimaat worden bovendien alle kinderen bereikt, ook de motorisch zwakkeren.

Bewegingsonderwijs is, net als andere vakken, een leervak. Wij vinden het van essentieel belang dat kinderen plezier hebben in de lessen bewegingsonderwijs. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten op latere leeftijd. Genoeg redenen voor bewegingsonderwijs op maat met uitdagende activiteiten die goed passen in de belevingswereld van kinderen en waar zij ook buitenschools mee verder kunnen.

Bewegingsonderwijs heeft een vakwerkplan, een leeftijdsgebonden opbouw van bewegingsthema's die gedurende het schooljaar aan bod komen. Dit vakwerkplan is geschreven voor twee lessen bewegingsonderwijs per week. Alle kinderen binnen de stichting OPOHvt krijgen daarbij één keer per  week bewegingsonderwijs dat gegeven wordt door een vakdocent. Hierin zijn wij als stichting vooruitstrevend en hebben we een unieke positie in de regio.