Kunst & Cultuur

Dompel je onder in kunst, cultuur en erfgoed

Kunst en cultuur hebben een structurele plaats in het lesprogramma op alle scholen.
Jaarlijks wordt er voor alle kinderen een boeiend cultureel programma samengesteld. Drijvende kracht hierachter is de CuBahof; een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in de Hof van Twente.

Ten eerste is er het jaarlijkse kunstmenu: een programma dat ervoor zorgt dat leerlingen gedurende hun basisschooltijd in aanraking komen met zoveel mogelijk cultuurvormen. Jaarlijks heeft elke klas een activiteit in het kader van muziek & toneel (groep 1-2), theater & dans (groep 3-4), literatuur & muziek (groep 5-6) en audiovisueel & beeldend (groep 7-8).

Vierjaarlijks is elke school aan de beurt voor de Veldtocht;
een week vol kunst en culturele activiteiten met alle
basisscholen in de eigen kern.


Ten tweede heeft de CuBahof een leerlijn Erfgoed ontwikkeld. Hiermee komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen.

Tot slot kunnen scholen vanuit de CuBahof een inspiratiedocent muziek inzetten en is er een Mediakunst Atelier in ontwikkeling.

Op de website van de CuBahof (www.cubahof.nl) vindt u meer informatie over cultuureducatie in de Hof van Twente.