Makeblock Curiosity Pack

12 april 2021
In aanloop op de inrichting van een "Makeblock Innovation Space" op Obs de Zwaluw aan het eind van dit schooljaar, worden de andere scholen van stichting van OPO Hof van Twente, de komende maanden uitgerust met een zogenaamd "Curiosity Pack".
Een pakket met diverse programmeerbare robots voor de groep 1 t/m 8. De mTiny voor de groepen 1 t/m 3, de Codey Rocky voor groep 4 t/m 8 en de CyberPi Go kit voor de gevorderde programmeurs op school. Als klap op de vuurpijl krijgt elke school ook een heuse 3D-printer inclusief laser graveer modus.

Dit Curiosity Pack zal de komende maanden op school worden afgeleverd waarbij door ons bovenschools ICT-team uiteraard ook gezorgd wordt voor goede begeleiding en instructie van de leerkrachten.
Dit pakket zorgt voor een uitbreiding van de op de scholen reeds aanwezige materialen om de 21st Century skills en de digitale geletterdheid bij leerlingen te ontwikkelen.

Over de inrichting van het Makeblock Innovation Space op Obs de Zwaluw in Markelo komen we op een later moment uitgebreid terug.